projekt nr 28

28. SPORTOWO - PARKOWO


Lokalizacja

Lokalizacja projektu to teren tzw. parku Pod Wałką w obszarze trasy "parkrun", przy czym:
1) altana i zdrój - teren nabrzeża rzeki Olzy przy Al. Jana Łyska na wysokości hali sportowej (dawny MOSiR);
2) ścieżki biegowe - to alejki ww. parku na odcinkach zdegradowanych (zamulonych - zabłoconych), szczególnie w rejonie ogrodzenia kempingu "Olza", na wysokości zespołu turbin MEW oraz wokół miejsca piknikowego.
Działki gruntowe objęte zakresem prac:
1) dz. nr 22/1 obr. 54 - zieleniec przy Al. Łyska - lokalizacja altany i zdroju (własność - Gmina Cieszyn);
2) dz. nr 23/1 obr. 54 - Al. Łyska (droga publiczna powiatowa) - tylko w zakresie przyłącza wody do zdroju (własność - Gmina Cieszyn);
3) dz. nr 3/1 obr. 61 - alejka parkowa za pomnikiem żołnierzy AK (własność - Gmina Cieszyn);
4) dz. nr 2 obr. 61 - alejka parkowa za pomnikiem żołnierzy AK (własność - Gmina Cieszyn);
5) dz. nr 5/2 obr. 61 - alejka parkowa za kempingiem "Olza" (własność - Gmina Cieszyn);
6) dz. nr 14 obr. 61 - alejka parkowa - tzw. droga do III jazu (własność - Gmina Cieszyn);
7) dz. nr 15 obr. 61 - alejka parkowa wokół tzw. miejsca piknikowego (własność - Gmina Cieszyn).

Krótki opis projektu

Projekt polega na uzupełnieniu istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej terenu parku Pod Wałką (w tym w rej. Al. Łyska) na trasie biegowej inicjatywy "parkrun". Obejmuje trzy działania:
1) ustawienie altany w rejonie startu biegu "parkrun", to jest na wysokości budynku hali sportowej przy Al. Łyska;
2) wykonanie zdroju wraz z przyłączem wody;
3) poprawę nawierzchni ścieżek parkowych na trasie biegu "parkrun".
Działania te wesprą aktywną sportowo społeczność Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Zrealizowane zadanie służyć będzie wszystkim osobom odwiedzającym park w dwóch zakresach:
a) zostaną zdecydowanie poprawione (naprawione) nawierzchnie alejek parkowych (ciągi piesze i pieszo-rowerowe) w miejscach, gdzie od kilku lat są zdegradowane; równocześnie ograniczona zostanie dalsza degradacja ścieżek;
b) poszerzona zostanie funkcjonalność parku jako miejsca uprawiania różnego rodzaju aktywności sportowej, i tak:
- otwarta altana umożliwi odpoczynek osobom aktywnym w rejonie parku, a społeczności "parkrun" ułatwi cotygodniową (sobotnią) organizację biegu;
- zdrój da możliwość nieograniczonego dostępu do wody pitnej osobom przebywającym w parku.
Korzystanie z efektów planowanych działań będzie szeroko dostępne. Będzie miało wpływ na dalszą promocję miasta oraz wspieranie integracji mieszkańców Cieszyna i czeskiego Cieszyna.

(pełna wersja tekstu dostępna jest w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu)

Szacunkowy koszt projektu

124.000,00 zł brutto (wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty znajdują się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu)

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.