1 "STRAŻAK-RATOWNIK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach.

WYBRANY DO REALIZACJI

​Strażak-Ratownik dla bezpiecznego Cieszyna to projekt zakładający zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt z wyposażeniem ratowniczym, niezbędny do prowadzenia działań w naszym mieście i ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców w sytuacjach zagrożeń.

2 Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej )

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej przy kompleksie ORLIK ,przy S.P. 6 w Cieszynie -Pastwiskach.Obiekt przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.Projekt ma na celu aktywizacje społeczeństwa w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna,rodzinne spędzanie wolnego czasu.

4 Uliczne Granie na co dzień

Celem projektu jest zakup profesjonalnego, przenośnego boiska do Piłki Nożnej Ulicznej (PNU). Gra w PNU jest znana przez mieszkańców Cieszyna z cyklicznej imprezy "ULICZNE GRANIE" odbywającej się co dwa lata na cieszyńskim Rynku.

6 Dobra szkoła - dobra przyszłość. Projekt doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych.

WYBRANY DO REALIZACJI

Zgłoszony projekt ma zapewnić uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie utworzenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej i wyposażenie ich w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji treści zgodnych z nową podstawą programową.

10 Renowacja Uliczki Cieszyńskich Kobiet i zakup lamp upamiętniających Dorotę Kłuszyńską i Marię Sojkową

Projekt zakłada zakup i zainstalowanie lamp upamiętniających D. Kłuszyńską i M. Sojkową oraz wymianę tablic i dwóch zniszczonych lamp współtworzących Uliczkę Cieszyńskich Kobiet. Renowacja Uliczki i upamiętnienie w niej kolejnych postaci przyczyni się do uatrakcyjnienia miejsca, które popularyzuje wiedzę dotyczącą wkładu kobiet w rozwój miasta i regionu.

13 Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy powstania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Plac zabaw wpłynie na urozmaicenie form spędzania wolnego czasu przez dzieci z pobliskich domów oraz przez najmłodszych uczniów szkoły podczas przerw w zajęciach, zajęciach świetlicowych, zajęciach sportowych i innych zajęciach będących w dyspozycji nauczycieli.

14 DUŻA FRAJDA, MOC EMOCJI - Piastowskie kontynuacja

Projekt zakłada zakup, dostawę i montaż kolejnych elementów zagospodarowania dla ETAPU III - Strefa zabawy i sportu dla dzieci i młodzieży, którego realizację zainicjowano w ramach poprzednich budżetów obywatelskich na ul. Skrajnej w Cieszynie.

15 DRĄŻKOWA PRZEJAŻDŻKA - Piastowskie

Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu urządzenia J2582M AEROSPEED - drążkowa przejażdżka do Strefy zabawy i sportu dla dzieci starszych i młodzieży realizowanej zgodnie z koncepcją Zagospodarowanie Terenu Piastowskie Mini Strefa Sportu i Rekreacji. Zrealizowanie projektu przybliży lub zakończy realizację etapu oznaczonego w koncepcji jako III - Strefa zabawy i sportu dla dzieci i młodzieży.

17 Remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki, licząc od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej do Sklepu "BOLKO" (530,25 m2)

Projekt zakłada remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki, licząc od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej do Sklepu "BOLKO" w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, seniorów i matek z dziećmi.

18 Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6 - etap II

Projekt obejmuje naprawę 806 m2 istniejącego parkingu z trylinki betonowej. Remont będzie kontynuacją prac będących przedmiotem projektu Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. "Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6".

19 Wykonanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego wzdłuż ul. Brożka o pow. całkowitej zabudowy ok. 200,00 m2 na działce nr 15/28 obrębu 38

Projekt zakłada wybudowanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Brożka w celu poprawy stanu infrastruktury tej okolicy i zwiększenia ilości miejsc postojowych już istniejących (ok. 140).

20 Wykonanie ok.15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ul.Popiołka o pow. całkowitej zabudowy ok.300,00 m2 na działce 5/55 obr. 38

Projekt zakłada wykonanie ok. 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ul. Popiołka. Wnioskowane miejsca postojowe poprawią stan infrastruktury tej okolicy, zwiększając ilość miejsc postojowych już istniejących o dalszych 15 miejsc, w tym 3 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych.

21 "ZIELONA SALA - UMYSŁ WYZWALA" czyli powstanie ekologicznej, zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

Projekt zakłada budowę i wyposażenie ekologicznej, zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. "Zielona klasa" będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Projekt ten przyczyni się do wzrostu świadomości i prawidłowych postaw ekologicznych uczniów.

22 PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada wybudowanie ogrodzonego i wyposażonego w zapobiegające ucieczce śluzy, wybiegu dla psów o powierzchni ok. 0.025 ha. Będzie to teren, na którym psy będą mogły swobodnie się wybiegać, poćwiczyć, pobawić się.

23 Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na Gruntowej

Projekt dotyczy poprawy estetyki otoczenia i bezpieczeństwa na ul. Gruntowej. Realizacja projektu uporządkuje wyjątkowo zaniedbany fragment miasta oraz poprawi poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

26 Drugie życie toalety 2018 - remont budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt dotyczy remontu budynku publicznej toalety przy ul. Górnej w Cieszynie, na Placu Kościelnym w sąsiedztwie Kościoła Jezusowego. Zmodernizowana toaleta służyłaby parafianom oraz mieszkańcom Cieszyna jako trzecia z publicznych toalet.

33 KRAINA ZABAW DLA DZIECI CIESZYN MNISZTWO. Dostosowany dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat.

Projekt KRAINA ZABAW NA MNISZTWIE ma na celu powstanie bezpiecznego placu zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu.

34 Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w mieście.

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada utworzenie wieloletniej łąki miejskiej wraz z tablicą edukacyjną oraz ewentualnie hotelem dla naturalnych zapylaczy w obrębie centrum miasta.

36 "PRZYSTANEK: BŁOGOCICE III - montaż wiaty przystankowej i doinwestowanie miejsc rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców"

Projekt obejmuje: zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Al.J. Łyska oraz 3 koszy na śmieci, doinwestowania ogródka rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców osiedla Błogocice obok przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Myśliwskiej oraz doinwestowania Placu Zabaw na Osiedlu w obrzeża i nasadzenie wieloletnich roślin ozdobnych.

37 Kasztanowiec - doinwestowanie istniejących placów zabaw oraz urządzenie siłowni plenerowej w Parku Kasztanowym.

Projekt dotyczy doinwestowania dwóch istniejących placów zabaw dla dzieci: w Parku Kasztanowym oraz w Błogocicach, a także urządzenia miejsca do ćwiczeń plenerowych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 5 (w Parku Kasztanowym).

9 "Piłkarskie świadectwo"

Projekt ma na celu połączenie muzyki tzw. rapu z piłką nożną.

16 Remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego o długości ok. 170 mb od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej w kierunku ul. Moniuszki do parkingu przez Sklepem "BOLKO" (282,75 m2)

Projekt zakłada remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego o długości około 170 mb w celu poprawienia komfortu poruszania się oraz bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, seniorów oraz matek z dziećmi.

25 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Majowej około 150 mb

Projekt zakłada budowę ok. 150 mb chodnika wzdłuż ulicy Majowej oraz zabezpieczenie skarpy będącej rowem w środkowym odcinku ulicy, od numeru 101 do 94. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się przechodniów, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej, zmierzającej do przystanku autobusowego.

27 Cieszyńskie podziemia na bis. Adaptacja ciągu piwnic na ul. Przykopa do funkcji atrakcji turystycznej Cieszyna.

Projekt zakłada zaadaptowanie odgruzowanych do tej pory pomieszczeń do funkcji atrakcji turystycznej Cieszyna oraz dalsze prace badawcze w kierunku potwierdzenia istnienia systemu podziemnych tuneli pod miastem (względnie jednego ciągu piwnic, mającego swój początek na Przykopie, a liczącego więcej niż odkryte do tej pory 3 pomieszczenia).

28 Połączenie układu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.

Projekt zakłada wykonanie odcinka drogi o parametrach drogi pożarowej, stanowiącej łącznik ul. Dyboskiego z ul. Bobka, oraz zagospodarowanie terenu przyległego poprzez utwardzenie poboczy tłuczniem i klińcem kamiennym, ograniczonym krawężnikiem drogowym od strony terenów zielonych.

29 Projekt siłowni zewnętrznej przy ulicy Zagrodowej.

Projekt zakłada stworzenie siłowni zewnętrznej w pobliżu wybudowanego w tym roku placu zabaw przed Strażnicą OSP Marklowice. W ramach projektu zaplanowano również wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

30 (SZCZĘŚLIWE) PSIAKI W WIELKIM MIEŚCIE.

Projekt dotyczy stworzenia psiego parku (wybiegu dla psów). Park będzie miejscem przeznaczonym do higienicznej i bezpiecznej zabawy, gdzie psy będą mogły się wybiegać i socjalizować, a właściciele miło spędzać czas.

35 Przystosowanie sali "POD WAŁKĄ" jako nową salę treningową judo KS CIESZYN

Projekt zakłada przygotowanie nowego miejsca do treningów dla sekcji judo.

8 Murale cieszyńskie

Projekt dotyczy wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego murali na wskazanych przez przedstawicieli miasta obiektach. Murale uatrakcyjnią przestrzeń publiczną, będą dodatkową atrakcją turystyczną i informacją dla turystów.

12 Wykonanie ok.11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego lub ukośnego wzdłuż ul. Karłowicza w Cieszynie o pow. zabudowy ok. 150,00 m2 60/28 własność Gminy Cieszyn obr.30

Projekt zakłada wykonanie około 11 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Karłowicza w Cieszynie. Wnioskowane miejsca postojowe poprawią stan infrastruktury w okolicy budynków przy ul. Karłowicza, zwiększając ilość miejsc postojowych już istniejących o dalszych 11 miejsc.

24 Przebudowa nawierzchni ulicy Gruntowej

Projekt dotyczy przebudowy nawierzchni drogi ulicy Gruntowej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie obramowania krawężnikami najazdowymi oraz poprawienie stanu poboczy gruntowych. Realizacja projektu poprawi walory funkcjonalne i estetyczne tego miejsca, a także podniesie bezpieczeństwo użytkowników ul. Gruntowej, która jest miejscem spacerowym gości Hotelu Mercure oraz mieszkańców.

31 "Wstrzel się w naturę, wyceluj w relaks" CBK dla Cieszyna.

Projekt zakłada renowację i odbudowę budynku na strzelnicę.

32 Zakup profesjonalnej kosy spalinowej wraz z zapasem paliwa na 5 lat dla MZD w celu umożliwienia częstszego (co najmniej 2 razy w sezonie wegetacyjnym) koszenia boisk na terenie Os. Podgórze

Projekt dotyczy zakupu profesjonalnej kosy spalinowej (łącznie z pięcioletnim serwisem i materiałami eksploatacyjnymi) oraz zapasem paliwa na 5 lat dla Miejskiego Zarządu Dróg w celu umożliwienia częstszego (co najmniej 2 razy w miesiącu w sezonie wegetacyjnym) koszenia boisk na terenie Os. Podgórze (przed blokiem przy ul. Morcinka 1 oraz za blokiem przy ul. Morcinka 5).

×