Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

Murale po cieszyńsku

Koszt: 179 988 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiksu na Placu Św. Krzyża w Cieszynie.

Koszt: 74 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

SIATKÓWKA PLAŻOWA W KRASNEJ

Koszt: 160 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Zarząd Dróg (tel. 33/8582890, mzdcieszyn@wp.pl)

 22'Skrócona nazwa edycji

MNISZTWO - DZIECIOM

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tel. 33/4794353)

 22'Skrócona nazwa edycji

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W CIESZYNIE

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie (tel. 695870053).

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

„Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna” – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 33/4794368)

 20'Skrócona nazwa edycji

TWOJE MEDIA W BIBLIOTECE.

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Biblioteka Miejska w Cieszynie (tel. 33/8520710)

 20'Skrócona nazwa edycji

"Bieżnia - bieg po zdrowie". Budowa 4-torowej bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie (tel. 33/8520168)

 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

"STRAŻAK-RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach.

Koszt: 97 112,26 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 33/4794368)

 19'Skrócona nazwa edycji

ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ – zakup przenośnego boiska do Piłki Nożnej Ulicznej

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Wydział Sportu (tel. 33/4794395)

 19'Skrócona nazwa edycji

"SIŁOWNIA UMYSŁOWA"

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie (tel. 33/8520733)

 19'Skrócona nazwa edycji

CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS. ADAPTACJA CIĄGU PIWNIC NA UL.PRZYKOPA I PIWNICY POD PARKIEM POKOJU DO FUNKCJI ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH CIESZYNA

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tel. 33/4794353)

 19'Skrócona nazwa edycji

"ZIELONA KLASA - ROZWIJA NAS", CZYLI POWSTANIE EKOLOGICZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ KLASY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie (tel. 33/8520168)

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

"STRAŻAK-RATOWNIK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach.

Koszt: 49 858,23 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 33/4794368)

 18'Skrócona nazwa edycji

Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej )

Koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie (tel. 33/8521373)

 18'Skrócona nazwa edycji

Dobra szkoła - dobra przyszłość. Projekt doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych.

Koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie (tel. 33/8520168)

 18'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie

Koszt: 99 995 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (tel. 33/8521758)

 18'Skrócona nazwa edycji

PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze

Koszt: 24 500 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Zarząd Dróg (tel. 33/8582890, mzdcieszyn@wp.pl)

 18'Skrócona nazwa edycji

Drugie życie toalety 2018 - remont budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie

Koszt: 72 300 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tel. 33/4794353)

 18'Skrócona nazwa edycji

Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w mieście.

Koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Zarząd Dróg (tel. 33/8582890, mzdcieszyn@wp.pl)

Poprzedni projekt
Następny projekt