1 "STRAŻAK-RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach.

WYBRANY DO REALIZACJI

​Strażak-Ratownik z Pastwisk dla bezpiecznego Cieszyna to projekt zakładający zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt z wyposażeniem ratowniczym, niezbędny do prowadzenia działań w naszym mieście i ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców w sytuacjach zagrożeń. Dodatkowo sprzęt szkoleniowy do ratowania życia ludzkiego umożliwi przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5 ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ – zakup przenośnego boiska do Piłki Nożnej Ulicznej

WYBRANY DO REALIZACJI

Piłka Nożna Uliczna (PNU) jest bardzo widowiskowa i atrakcyjna dla zawodników oraz widzów. Zakup boiska umożliwi regularny dostęp oraz zwiększenie aktywności sportowej wśród mieszkańców Miasta. Planowane jest utworzenie cyklicznej Ligi PNU oraz zajęć dla uczniów cieszyńskich szkół. Boiskiem, we współpracy z Miastem, będzie zarządzać Stowarzyszenie GramOLajf, organizator Ulicznego Grania i propagator PNU w Polsce. Specyfika gry w PNU uczy cierpliwości, opanowania i szacunku do przeciwnika.

7 Posprzątaj po swoim Pupilu. Psie Stacje.

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek wdepnąć w kupę? Czy zdarzyło Ci się poruszać slalomem, aby ją ominąć? Zakup 100 sztuk Psich Stacji umili spacery po Cieszynie. Proponowany projekt zachęci właścicieli czworonogów do sprzątania i zminimalizuje uciążliwości wszystkich mieszkańców.

10 Kraina zabaw dla dzieci Cieszyn Mnisztwo

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt KRAINA ZABAW DLA DZIECI CIESZYN MNISZTWO ma na celu stworzenie placu zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Wszystkie dzieci zasługują na miejsce, w którym mogą ciekawie spędzać czas. Niestety, w dzielnicy Mnisztwo placu zabaw nie ma, więc warto wziąć sprawy w swoje ręce i to zmienić. Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci od 3 do 12 lat. Miejsce to ma być ogólnodostępne, bezpieczne, zlokalizowane przy przedszkolu nr 7.

12 PLAC ZABAW DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W CIESZYNIE NA ZORZE

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt dotyczy powstania placu zabaw dla żłobka miejskiego na Zorze. Aktualnie żłobek posiada niezagospodarowany ogród. Dzieci uwielbiają to, co kolorowe i wesołe, spędzać czas na świeżym powietrzu i to powinno znajdować się w miejscu, w którym będą się bawić - na bezpiecznym placu zabaw dostosowanym do ich potrzeb! Poprzyj projekt i daj szansę najmłodszym mieszkańcom Cieszyna spędzać czas na pięknym i bezpiecznym placu zabaw pod opieką personelu żłobka, w czasie, kiedy ich rodzice pracują.

13 PSI PARK - WYBIEG DLA PSÓW NA OS.LIBURNIA

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa wybiegu dla psów na terenie zieleni miejskiej pomiędzy ul. Liburnia i Moniuszki. Teren ogrodzony i wyposażony w urządzenia sprawnościowe dla psów oraz elementy małej architektury typu ławki, kosze na psie odchody wraz z podajnikami na woreczki.

15 Magia Świąt w Centrum Cieszyna - etap II

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zgodnie z wolą mieszkańców Cieszyna proponujemy zakup ozdobnej przestrzennej świecącej megabombki z przejściem, świątecznych iluminacji na latarnie oraz napisu I (love) Cieszyn, który mógłby być wykorzystany cały rok, jako atrakcja na Rynku. Zakup w/w ozdób przyczyniłby się do stworzenia miłej, świątecznej atmosfery i stworzenia nowej atrakcji nie tylko dla mieszkańców Naszego miasta, ale również dla odwiedzających go turystów. Zaletą tego projektu jest jego wieloletnie wykorzystanie.

16 Nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z chodnikiem przyległym do jezdni na ul. Karłowicza w Cieszynie.

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

1) Położenie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku jezdni na ul. Karłowicza w Cieszynie 2) Utworzenie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Karłowicza (w miarę możliwości technicznych). Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rewitalizacja i udrożnienie tego odcinka dla pieszych (szczególnie ludzi starszych) oraz pojazdów.

18 Błogocice - rewitalizacja fragmentu ulicy Ptasiej

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada rewitalizację zdewastowanego fragmentu ulicy Ptasiej na Osiedlu Błogocice.

19 Monitoring jakości powietrza w Cieszynie

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zła jakość powietrza to problem nieustannie sygnalizowany przez cieszyniaków. Wierzymy, że rozbudowany system monitoringu jego jakości pozwoli na zwiększenie świadomości mieszkańców i będzie stanowił milowy krok dla walki o nasze zdrowie. Do znajdujących się obecnie na terenie miasta czujników, proponujemy dodanie 10 kolejnych, rozmieszczonych w różnych lokalizacjach na terenie miasta, co zagwarantuje dużo większą wiarygodność pomiarów i uwydatni potrzebę walki o zmniejszenie emisji.

20 PLAC ZABAW I SIŁOWNIA TERENOWA DLA MAŁEJ ŁĄKI (I NIE TYLKO)

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Mała Łąka to dzielnica Cieszyna, w której znajduje się wiele domów jednorodzinnych oraz budynek wielorodzinny – dom wsparcia dla matek z dziećmi. Prawie każda dzielnica miasta może poszczycić się miejscem, w którym matki mogą zabrać dzieci na plac zabaw i same spędzić czas w otoczeniu zieleni. Niestety, w okolicy Małej Łąki takiego miejsca nie ma, chociaż byłoby bardzo potrzebne. Miejsce znajduje się na końcu ciągu spacerowego (al. Piastowska) do którego docierają nie tylko mieszkańcy dzielnicy.

22 ŚCIEŻKA ZMYSŁÓW

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Pomysł Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Ścieżkę zmysłów należy rozumieć dosłownie. To ogólnodostępne miejsce gdzie można doświadczać kontaktu z przyrodą zmysłami, szczególnie węchem (duże donice z pachnącymi roślinami) oraz dotykiem (ścieżka wyposażona w różne powierzchnie do wędrówki bosymi stopami). Chcemy uzupełnić park przy Kościele Jezusowym wyżej wymienionymi elementami rekreacji, zabawy, edukacji, co wpłynie na atrakcyjność i piękno tego urokliwego miejsca.

23 „Strażak przeciw powodzi” – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Cieszyn Boguszowice

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Cieszyn Boguszowice, przeznaczonego do usuwania skutków coraz częstszych klęsk żywiołowych, wyposażenie druhów w sprzęt zwiększający bezpieczeństwo podczas pracy oraz wymianę zniszczonych, zużytych i starych elementów wyposażenia na nowe. Zakup specjalistycznego sprzętu uskuteczni walkę z podtopieniami, podniesie gotowość jednostki, a przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Cieszyna.

24 RENOWACJA MIESZKA

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Pomnik Mieszka I został odsłonięty w 1931 roku i od tego momentu jest ważnym punktem na mapie Cieszyna. Nie mamy pojęcia o poprzednich działaniach renowacyjnych, jednak obecnie zarówno pomnik, jak i jego otoczenie jest w dość marnym stanie. Jest często odwiedzany przez turystów, wita wchodzących i wjeżdżających do Polski, stanowi swoistą bramę do rezerwatu przyrody, uważamy więc, że zasługuje na zdecydowanie godniejszą asystę. Proponujemy więc kompleksową renowację obiektu i jego otoczenia.

25 REMONT PARKINGU PRZED MIEJSKIMI HALAMI TARGOWYMI PRZY UL.STAWOWEJ 6 - ETAP II

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt obejmuje naprawę 806 m2 istniejącego parkingu z trylinki betonowej. Remont będzie kontynuacją prac będących przedmiotem Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. "Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6". Pozostawienie przedmiotowej inwestycji na pierwszym etapie realizacji wyglądałoby karykaturalnie, tak w oczach mieszkańców, jak i gości. Zakończenie całości inwestycji parkingu pozwoli poprawić wizerunek tego miejsca i bezpieczeństwo jego użytkowników.

26 "PARK KASZTANOWY - COŚ DLA MAŁEGO I COŚ DLA DUŻEGO"

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt dotyczy doinwestowania terenu rekreacyjno-sportowego w Parku Kasztanowym w Cieszynie. Planowane jest uzupełnienie istniejącego placu zabaw - montaż nowych urządzeń dla dzieci (rewalidacja starych) oraz urządzeń sportowych dla młodzieży i dorosłych; ławki dla seniorów; naprawa nawierzchni boiska, montaż nowego kosza do koszykówki oraz kubłów na śmieci i psie odchody; naprawa ścieżek. Celem projektu jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie zdrowia oraz kultury fizycznej.

27 WYKONANIE OK 15 MIEJSC POSTOJOWYCH UL.POPIOŁKA

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie ok. 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ulicy Franciszka Popiołka o pow. całkowitej zabudowy ok. 300,00 m2

28 WYKONANIE OK. 20 MIEJSC POSTOJOWYCH NA UL.BROŻKA

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego wzdłuż ul. Brożka o pow. całkowitej zabudowy ok.200,00 m2 na Osiedlu Podgórze II w Cieszynie

31 "SIŁOWNIA UMYSŁOWA"

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu "Siłownia umysłowa" jest zagospodarowanie zielonego skwerku przy SP4, by miejsce to mogło być wykorzystane zarówno do alternatywnych zajęć szkolnych, jak i rekreacji w czasie wolnym. Ogólnodostępne stoły do gry w szachy, warcaby, chińczyka, piłkarzyki i tenisa stołowego oraz tablica do rysowania to atrakcyjna propozycja nie tylko dla uczniów SP4. To przestrzeń do spotkań, odpoczynku, intelektualnej i fizycznej aktywności wszystkich mieszkańców miasta bez względu na wiek.

32 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Z ZESTAWEM DO ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Siłownia zewnętrzna wraz z zestawem do ćwiczeń gimnastycznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Siłownia zewnętrzna wyposażona w rozbudowany zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz gimnastycznych, kompleksowo oddziałujących na układ szkieletowo-mięśniowy dzieci i młodzieży, a także stymulujących integrację sensoryczną, zwłaszcza u dzieci z niepełnosprawnościami. Inwestycja jest przeznaczona dla uczniów szkoły, jak i pozostałych mieszkańców miasta.

33 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI ZA KOŚCIOŁEM PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z poprawą jego bezpieczeństwa. W ścisłym centrum Cieszyna (okolice Rynku i ulicy Głębokiej) nie ma innego placu zabaw dla dzieci, miejsce obecnego jest bardzo dobre (z dala od ruchliwych ulic), jednakże plac ten jest bardzo malutki, brakuje tam również ławek dla opiekunów dzieci.

34 REMONT CHODNIKA PRZY ULICY SZYMANOWSKIEGO NA ODCINKU OD SKLEPU "BOLKO" DO ULICY MACIERZY SZKOLNEJ

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie remontu chodnika przy ul. Szymanowskiego, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Łączy on osiedle z przyległymi ulicami, szkołą, sklepem, przystankiem autobusowym oraz pozostałymi obiektami osiedla i miasta.

35 "ZIELONA PRZERWA - OGRÓD ANTYSMOGOWY PRZY SP6"

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Plan zakłada powstanie estetycznego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży terenu o przeznaczeniu edukacyjno-rekreacyjnym. Projekt składa się z 3 elementów: 1) Rewitalizacja terenów zielonych i nasadzenia roślin "wyłapujących" zanieczyszczenia; 2) Utwardzenie ścieżek wewnątrz ogrodu, naprawa ogrodzenia oraz montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci; 3) Montaż czujnika poziomu zanieczyszczeń w przyszkolnym ogrodzie.

37 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9 W CIESZYNIE

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Realizacja projektu ma na celu modernizację obecnego placu zabaw na terenie ogrodu przy Przedszkolu nr 9 przy ul. Bucewicza 25, do którego rokrocznie uczęszcza 50 dzieci. Ponad 10-letni nieremontowany, wyeksploatowany plac wymaga całkowitej modernizacji. Na terenie ogrodu znajdują się zużyte i niebezpieczne urządzenia: duża, ciężka drewniana karuzela i tzw. "małpi gaj" z nieczynnymi huśtawkami. Urządzenia te należy usunąć i zamontować nowe: różnorodne i bezpieczne.

38 CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS. ADAPTACJA CIĄGU PIWNIC NA UL.PRZYKOPA I PIWNICY POD PARKIEM POKOJU DO FUNKCJI ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH CIESZYNA

WYBRANY DO REALIZACJI

Kontynuacja prac rewitalizacyjnych w ciągu średniowiecznych piwnic z wejściem w murze oporowym na ul. Przykopa oraz rozpoczęcie prac w obszernej piwnicy pod Parkiem Pokoju celem zaadaptowania ich do funkcji atrakcji turystycznych Cieszyna. Projekt obejmuje również zweryfikowanie, czy wymienione piwnice mają połączenia z innymi podziemnymi pomieszczeniami, czego potwierdzenie może stać się punktem wyjścia do dyskusji nad perspektywami uruchomienia podziemnej trasy turystycznej w mieście.

39 FAJNIE & AKTYWNIE

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

FAJNIE & AKTYWNIE - Piastowskie kontynuacja: stworzenie zróżnicowanej, zachęcającej do zabawy i bezpiecznej przestrzeni, która zaspokoi potrzebę aktywności dzieci na różnym poziomie wiekowym, w odrębnych strefach. W strefie starszaków, wszechobecna piaskownica stała się zbędnym elementem, za to mile widziane są niestandardowe, wielofunkcyjne, nowoczesne urządzenia, które ciekawymi rozwiązaniami zachęcą do aktywności i zdrowej rywalizacji.Dajmy naszym dzieciakom fajne wspomnienia z dzieciństwa.

40 "ZIELONA KLASA - ROZWIJA NAS", CZYLI POWSTANIE EKOLOGICZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ KLASY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

WYBRANY DO REALIZACJI

"Zielona klasa" będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Prowadzone w niej zajęcia będą miały na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z otaczającym nas środowiskiem. Projekt zakłada budowę i wyposażenie zewnętrznej wiaty edukacyjnej. Ponadto obok "Zielonej klasy" powstaną karmniki dla ptaków oraz drewniane centrum edukacyjne dla uczniów młodszych i starszych.

41 "SKWER IRENY SENDLEROWEJ - PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ NA ŚRUTARSKIEJ - RÓŻANY OGRÓD ORAZ PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONA DO REALIZACJI WARSZTATÓW DLA DZIECI, SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW I KAMERALNYCH KONCERTÓW"

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Pomysł zagospodarowania Skweru Sendlerowej obejmuje: CZĘŚĆ OGRODOWĄ (ogród różany z krzewami i żywopłotem, ogrodzenie, ścieżka żwirowa, pulpit informacyjny dotyczący Sendlerowej i praw dziecka, hotel dla owadów, kosz na odpady); CZĘŚĆ REKREACYJNO-WARSZTATOWĄ z ławkami i drewnianymi donicami (miejsce spotkań, warsztatów i kameralnych koncertów "pod chmurką", miałoby również walor turystyczny oraz edukacyjny); ZWIERZĘCY ZAUŁEK z karmnikiem dla ptaków, koszem na psie odchody i krzewem dzikiej róży.

×