projekt nr 19

19. TWOJE MEDIA W BIBLIOTECE.


Lokalizacja

Projekt ma być realizowany w budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, na działce nr 51 obr. 46 - kopia mapy zasadniczej, projekt budowlany (rzut II piętra Biblioteki Miejskiej) - w załączeniu.

Krótki opis projektu

Projekt obejmuje zakup 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera plików, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa do sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie pn. "TWOJEmedia", gdzie prowadzone są warsztaty i kursy komputerowe dla mieszkańców Cieszyna, w tym Seniorów. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez bezpłatny dostęp do nowoczesnego sprzętu, nowych technologii i Internetu oraz pomoc mieszkańcom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie dostępny nieodpłatnie w sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie i będzie wykorzystywany do prowadzenia kursów/szkoleń/warsztatów z zakresu edukacji medialnej mieszkańców w godzinach otwarcia Biblioteki. Wszystkie działania edukacyjne prowadzone w Bibliotece, w tym kursy komputerowe dla Seniorów, są podawane do publicznej wiadomości w formie plakatów i ulotek, za pośrednictwem lokalnej prasy i mediów społecznościowych, strony www i innych. Szacujemy, że z zakupionego sprzętu skorzysta rocznie co najmniej 500 osób.

Szacunkowy koszt projektu

67.700,00 zł
(wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty znajdują się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu)

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.