projekt nr 18

18. Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek czyli „Pumptrack” z muldami i zakrętami na cieszyńskiej Cieślarówce.


Lokalizacja

Tor rowerowy miałby znajdować się w parku rekreacyjnym Cieślarówka. Zaproponowana lokalizacja to bezpośrednie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych na Banotówce i Zorze oraz istniejącego już placu zabaw/ścieżki zdrowia, będąca miejscem ustronnym i przyjaznym dla okolicznych mieszkańców.

Krótki opis projektu

Tor rowerowy typu „pumptrack” to plac zabaw dla dzieci i dorosłych. Umożliwia płynną i bezpieczną jazdę po odpowiednio zaprojektowanym i zapętlającym się jednokierunkowym pasie ścieżki. Składa się z cyklicznie rozlokowanych małych wzniesień i zakrętów, pozwalających na pokonanie całej jego długości jedynie przy pomocy naprzemiennego sprężania i rozprężania mięśni nóg i rąk. Przeznaczony dla rowerów, hulajnóg i rolek, jest miejscem spotkań, rozwoju pasji oraz sprawności fizycznej.

Opis projektu

Tor typu „pumptrack” zbudowany jest z wyprofilowanego ziemnego nasypu pokrytego cienką warstwą masy bitumiczno-asfaltowej, co przy odpowiednim wykonaniu zapewnia trwałość i brak konieczności konserwacji. Tor może przybrać różny przebieg, natomiast w każdym przypadku jego trasa zapętla się pozwalając na nieprzerwaną zabawę wielu osób równocześnie. Tor ma bezpieczne trawiaste pobocze, a zakręty są odpowiednio wyprofilowane, pochylając się do wewnątrz i tworząc tzw. bandy. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym wzniesieniom – tzw. muldom, na których użytkownik wykonując ruchy ciała porusza się̨ w wyznaczonym kierunku, wykorzystując swój pęd oraz pracę mięśni. Dlaczego warto zainwestować w rowerowy plac zabaw w Cieszynie? Odpowiedz jest prosta. Będzie to estetyczny i bezpieczny obiekt przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych; prosty i przyjemny sposób na aktywność sportową; miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, które sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych; ciekawa forma zagospodarowania terenów zielonych, sportowo-rekreacyjnych i przestrzeni publicznych oraz idealny sposób na rewitalizację zaniedbanych i mało uczęszczanych skwerów miejskich czy parków. Takich obiektów jest wiele w Polsce, z torów cieszą się mieszkańcy takich miast jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Bielsko-Biała, a nawet w gminie Brenna taki obiekt istnieje od dwóch lat i cieszy się on dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Jazda po torze typu „pumptrack” to doświadczenie, które maluje uśmiech na twarzy niezależnie od wieku użytkownika. Miejsce to przyjazne jest amatorom i charakteryzuje się bardzo niskim „progiem wejścia”. Pozwala na aktywność fizyczną wszystkim użytkownikom rowerów, hulajnóg, deskorolek, rolek i podobnych pojazdów kołowych. Charakter tego toru powoduje, że jest on bezpieczny i umożliwia korzystanie z niego szerokiemu gronu rowerzystów, od dzieci, poprzez młodzież i dorosłych, aż po osoby starsze. Jazda na rowerze po takim torze niesamowicie poprawia koordynację ruchową całego ciała i jest doskonałym treningiem poprawiającym krążenie, rozwijającym ogólną kondycję fizyczną.

Szacunkowy koszt projektu

Koszt wykonania toru uzależniony jest bezpośrednio od jego długości, a ta w spotykanych obiektach, najczęściej oscyluje pomiędzy 100 a 150 metrów. Orientacyjna cena, jaką podają funkcjonujący na rynku wykonawcy, to 1300 zł za 1 metr bieżący i obejmuje ona pełne pokrycie kosztów związanych z powstaniem obiektu, tj. wizja lokalna, wykonanie projektu oraz budowa. W związku z powyższym, szacunkowy koszt projektu, w zależności od przyjętego jego wariantu, wahać się może pomiędzy 130000 zł a 195000 zł.

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.

Załączniki