projekt nr 14

14. Nowy chodnik wraz z ławkami na Osiedlu Liburnia


Lokalizacja

Ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Szymanowskiego.

Krótki opis projektu

Budowa nowego chodnika dla pieszych (o szerokości 2,5 m) pomiędzy ul. Chopina a ul. Szymanowskiego (400 metrów) wraz z zatoczkami na ławki i ławkami dwustronnymi - miejsca bezpiecznej komunikacji i wypoczynku dla pieszych - w miejsce istniejącego obecnie nierównego i zrujnowanego, wąskiego pasa asfaltowego będącego obecnie "chodnikiem"..

Opis projektu

Chodnik - pasaż dla pieszych o szerokości 2,5 m z kostki brukowej (przykład na zdjęciu), długość chodnika 400 metrów, co 50-80 metrów zatoczka na ławkę (5 szt. wzdłuż całego odcinka chodnika), ławka dwustronna z oparciem (Ławka parkowa PARK 4 dwustronna - przykład na zdjęciu) (5 szt.) z siedzeniem zwróconym w kierunku drogi - ul. Moniuszki oraz z siedzeniem zwróconym w stronę boiska trawiastego i bloków mieszkalnych.

Stan obecnego chodnika jest fatalny (dołączone zdjęcia), dodatkowo po robotach podziemnych prowadzonych w tym miejscu - zniszczony przez wykopy i ciężkie samochody. Osoby starsze mają problem z poruszaniem się po nim: chodnik jest bardzo nierówny (w czasie deszczu wiele kałuż) i wąski (osoby prowadzące wózki dziecięce aby się minąć muszą zjechać na trawę).
Jest to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych dla pieszych w tym rejonie. Utworzenie nowego odpowiednio szerokiego i równego pasażu wraz z możliwością odpoczynku (ławki) znacznie poprawi wizerunek i funkcjonalność tego miejsca szczególnie dla osób starszych. Projekt ten wpisuje się w politykę pro senioralną Cieszyna.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Jest to jeden z głównych ciągów komunikacyjnych dla pieszych na jednym z największych osiedli w Cieszynie - położony wzdłuż terenów zielonych, korzystają z niego mieszkańcy zlokalizowanych w jego pobliżu bloków m.in. ul. Szymanowskiego, Chopina, Św. Jerzego, Karola Hławiczki, Karłowicza etc.. Utworzenie nowego odpowiednio szerokiego i równego pasażu wraz z możliwością odpoczynku (ławki) znacznie poprawi możliwość bezpiecznej komunikacji, spacerów i wypoczynku szczególnie dla osób starszych.

Szacunkowy koszt projektu

120.000

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.