projekt nr 35

35. "ZIELONA PRZERWA - OGRÓD ANTYSMOGOWY PRZY SP6"


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Katowicka 68, 43-400 Cieszyn

Krótki opis projektu

Plan zakłada powstanie estetycznego i bezpiecznego dla dzieci i młodzieży terenu o przeznaczeniu edukacyjno-rekreacyjnym. Projekt składa się z 3 elementów: 1) Rewitalizacja terenów zielonych i nasadzenia roślin "wyłapujących" zanieczyszczenia; 2) Utwardzenie ścieżek wewnątrz ogrodu, naprawa ogrodzenia oraz montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci; 3) Montaż czujnika poziomu zanieczyszczeń w przyszkolnym ogrodzie.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Szacunkowy koszt projektu

50.000,00 zł, w tym: przebudowa ogrodzenia, wykonanie zielonego ekranu - 15.000,00 zł; nasadzenia około 200 krzewów - 15.000,00 zł; wyłożenie ścieżek wewnętrznych ogrodu - 7.000,00 zł; montaż czujnika poziomu zanieczyszczeń w ogrodzie - 3.000,00 zł; montaż urządzeń rekreacyjnych - 10.000,00 zł.

-