projekt nr 35

35. "ZIELONA PRZERWA - OGRÓD ANTYSMOGOWY PRZY SP6"


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Katowicka 68, 43-400 Cieszyn

Szacunkowy koszt projektu

50.000,00 zł, w tym: przebudowa ogrodzenia, wykonanie zielonego ekranu - 15.000,00 zł; nasadzenia około 200 krzewów - 15.000,00 zł; wyłożenie ścieżek wewnętrznych ogrodu - 7.000,00 zł; montaż czujnika poziomu zanieczyszczeń w ogrodzie - 3.000,00 zł; montaż urządzeń rekreacyjnych - 10.000,00 zł.

-