projekt nr 34

34. REMONT CHODNIKA PRZY ULICY SZYMANOWSKIEGO NA ODCINKU OD SKLEPU "BOLKO" DO ULICY MACIERZY SZKOLNEJ


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Cieszyn; Osiedle Liburnia; działka 60/20; chodnik w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki, licząc od skrzyżowania z ulicą Macierzy Szkolnej do sklepu PSS "BOLKO" - 530,25 m2

Szacunkowy koszt projektu

Szacunkowy koszt projektu - remont chodnika 530,25 m2 Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie wycenił na kwotę 97.325,00 zł brutto