projekt nr 28

28. WYKONANIE OK. 20 MIEJSC POSTOJOWYCH NA UL.BROŻKA


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Obiekt realizowany na działce nr 15/28 obręb 38 Os. Podgórze II w Cieszynie

Szacunkowy koszt projektu

Koszty szacunkowe brutto łącznie - 50.000,00 zł, w tym: koszty przygotowania dokumentacji - 5.000,00 zł, koszty robót budowlanych - 42.000,00 zł, koszty geodezyjne - 3.000,00 zł

-