projekt nr 26

26. "PARK KASZTANOWY - COŚ DLA MAŁEGO I COŚ DLA DUŻEGO"


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Cieszyn Park Kasztanowy - jest to teren istniejącego już parku pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Wojska Polskiego.

Szacunkowy koszt projektu

Koszt projektu został określony na kwotę 100.000,00 zł (zał. kosztorys wraz z przykładową ofertą urządzeń i prac do wykonania - wszystkie urządzenia posiadają atest niezbędny do urządzeń dla dzieci i dorosłych montowanych w miejscach publicznych)

-