projekt nr 1

1. "STRAŻAK-RATOWNIK Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach.


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn-Pastwiska ul. Hażlaska 116 43-400 Cieszyn

Krótki opis projektu

​Strażak-Ratownik z Pastwisk dla bezpiecznego Cieszyna to projekt zakładający zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt z wyposażeniem ratowniczym, niezbędny do prowadzenia działań w naszym mieście i ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców w sytuacjach zagrożeń. Dodatkowo sprzęt szkoleniowy do ratowania życia ludzkiego umożliwi przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opis projektu

​Strażak-Ratownik z Pastwisk dla bezpiecznego Cieszyna to projekt zakładający zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt z wyposażeniem ratowniczym, niezbędny do prowadzenia działań w naszym mieście i ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców w sytuacjach zagrożeń, których wbrew pozorom, w naszym mieście nie brakuje. Dodatkowo przewidziany w projekcie sprzęt szkoleniowy do ratowania życia ludzkiego umożliwi przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z naszego miasta.
​Zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczego pozwoli także w efektywny sposób wzmocnić system bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratowniczego Miasta Cieszyna. Realizacja zadania przysłuży szybszemu i skuteczniejszemu niesieniu pomocy przy pożarach, wypadkach komunikacyjnych i innych zagrożeniach.

Szacunkowy koszt projektu

99 813,93 zł

Opis realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 33/4794368)

Postęp realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 33/4794368)

-