projekt nr 22

22. PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze


Lokalizacja

Cieszyn, działka nr 5/7 obr. 38

Krótki opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie ogrodzonego i wyposażonego w zapobiegające ucieczce śluzy, wybiegu dla psów o powierzchni ok. 0.025 ha. Będzie to teren, na którym psy będą mogły swobodnie się wybiegać, poćwiczyć, pobawić się.  

Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Szacunkowy koszt projektu

24.500,00 zł, w tym: ogrodzenie - 10.000,00 zł, ławki 2 szt. - 1.500,00 zł, wyposażenie - 7.000,00 zł, przygotowanie podłoża - 5.000,00 zł, usługi geodezyjne - 1.000,00 zł.

Opis realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Zarząd Dróg (tel. 33/8582890, mzdcieszyn@wp.pl)

Postęp realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Zarząd Dróg (tel. 33/8582890, mzdcieszyn@wp.pl)

-

Załączniki

formularz.pdf