projekt nr 22

22. PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze


Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Opis lokalizacji

Cieszyn, działka nr 5/7 obr. 38

Szacunkowy koszt projektu

24.500,00 zł, w tym: ogrodzenie - 10.000,00 zł, ławki 2 szt. - 1.500,00 zł, wyposażenie - 7.000,00 zł, przygotowanie podłoża - 5.000,00 zł, usługi geodezyjne - 1.000,00 zł.

-

Załączniki

formularz.pdf