projekt nr 20

20. Wykonanie ok.15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ul.Popiołka o pow. całkowitej zabudowy ok.300,00 m2 na działce 5/55 obr. 38


Lokalizacja

Cieszyn, ul. Popiołka

Krótki opis projektu

Projekt zakłada wykonanie ok. 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ul. Popiołka. Wnioskowane miejsca postojowe poprawią stan infrastruktury tej okolicy, zwiększając ilość miejsc postojowych już istniejących o dalszych 15 miejsc, w tym 3 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Szacunkowy koszt projektu

50.000,00 zł, w tym: koszty przygotowania dokumentacji - 8.000,00 zł, koszty robót budowlanych - 40.000,00 zł, koszty geodezyjne - 2.000,00 zł

-