projekt nr 17

17. Remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki, licząc od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej do Sklepu "BOLKO" (530,25 m2)


Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Opis lokalizacji

Cieszyn, ul. Szymanowskiego

Szacunkowy koszt projektu

97.400,00 zł

-