projekt nr 17

17. Remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki, licząc od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej do Sklepu "BOLKO" (530,25 m2)


Lokalizacja

Cieszyn, ul. Szymanowskiego

Krótki opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki, licząc od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej do Sklepu "BOLKO" w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, seniorów i matek z dziećmi.

Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Szacunkowy koszt projektu

97.400,00 zł

-