projekt nr 30

30. Zielony DZIECIniec na Wzgórzu Zamkowym


Lokalizacja

Projekt będzie realizowany na nieruchomości należącej do Gminy Cieszyn, a dzierżawionej przez Zamek Cieszyn, na działce nr 15/10, na której mieści się budynek administracji Zamku Cieszyn z Punktem Informacji Turystycznej.

Krótki opis projektu

Powstanie na dziedzińcu Zamku na Wzgórzu Zamkowym miejsce międzypokoleniowych spotkań, relaksu, kreatywnej zabawy dla dzieci i dorosłych, a także angażującej edukacji, z naciskiem na uwrażliwianie na przyrodę. Projekt zakłada stworzenie zielonej przestrzeni - posadzenie roślin, naprawę i produkcję mebli, zadbanie o dostęp do wody oraz miejsc zacienionych, zbudowanie panelu edukacyjnego, zakup mini sceny, a także utworzenie "zielonego biura".

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Projekt zostanie zrealizowany w miejscu ogólnie dostępnym. Zakłada, że będą z niego korzystać mieszkańcy - w różnym wieku, jak i turyści oraz inni goście Wzgórza Zamkowego. "Zielony dzieciniec" powstaje jako miejsce otwarte, dostępne, bezpłatne, w którym mogą spędzać czas nie tylko uczestnicy przedsięwzięć organizowanych przez partnerów tego przedsięwzięcia.

Szacunkowy koszt projektu

41.000,00 zł brutto
(wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty znajdują się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu)

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.