projekt nr 22

22. Nowa nawierzchnia miejsc parkingowych i fragmentu jezdni ul. Dyboskiego w Cieszynie.


Lokalizacja

Gmina Cieszyn, działka nr 8/1, obręb 18.

Krótki opis projektu

Realizacja projektu poprawi estetykę w rejonie osiedla "Bobrek - Zachód". Fragment modernizowanego parkingu i nawierzchni jezdni poprawi bezpieczeństwo użytkowników parkingu i wpasuje się pomiędzy już zagospodarowane tereny infrastruktury osiedla (wybrukowane parkingi, asfaltowe drogi) stanowiąc jednolitą całość.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Dostępność proponowanego projektu jest w 100% dla mieszkańców Miasta Cieszyna oraz osób przyjezdnych. Parking na wskazanym obszarze terenu działki nr 8/1 obr. 18 należy do Gminy Cieszyn i jest ogólnodostępny. Miejsce, w celu zaparkowania swoich samochodów osobowych, znajdą tutaj zarówno mieszkańcy sąsiedniego osiedla "Bobrek - Zachód", jak również osoby przyjeżdżające do kościoła przy ul. Kościuszki w Cieszynie i odwiedzające pobliski cmentarz.

Szacunkowy koszt projektu

123.200,00 zł brutto

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.