projekt nr 20

20. "Bieżnia - bieg po zdrowie". Budowa 4-torowej bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.


Lokalizacja

Bieżnia powstanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie.
Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera dz.nr 9, obręb 52

Krótki opis projektu

Celem projektu jest budowa 4-torowej bieżni 60-metrowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie. Założeniem projektu jest podniesienie jakości wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Bieżnia, która powstałaby na terenie szkoły byłaby udostępniona wszystkim mieszkańcom Cieszyna. Bieżnia będzie obiektem przeznaczonym do zajęć dydaktycznych w ramach lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych typu SKS oraz do rekreacyjnego uprawiania sportu poza godzinami lekcyjnymi.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Bieżnia będzie znajdować się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie. Do szkoły uczęszcza około 550 uczniów, którzy zawsze, gdy tylko pogoda pozwala mają zajęcia na świeżym powietrzu. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne typu SKS rozpoczynają się na zewnątrz już od kwietnia do końca października. Ponadto każdy mieszkaniec pobliskiego osiedla i każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł przyjść i poćwiczyć, czy pobiegać na bieżni. Szkoła może także stać się organizatorem różnych zawodów sportowych na szczeblu miejskim. Już od 16 lat szkoła współpracuje z trzema Państwami tj. z Czechami, Słowacją i Węgrami współorganizując Międzynarodowe Dni Sportu, które zawsze staramy się organizować na świeżym powietrzu.

Szacunkowy koszt projektu

200.000,00 zł (wszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty znajdują się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu)

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.