projekt nr 12

12. Banotrack - tor do rekreacyjnej i treningowej jazdy na rowerze, hulajnodze, łyżworolkach i deskorolce.


Lokalizacja

Działki o numerze: 30/1 obr. 47 i 33/5 obr. 47

Krótki opis projektu

"Banotrack" - pumptrack - tor, który składa się z wielu zakrętów i muld, przeznaczony do jazdy jednośladem; rowerem, hulajnogą, a także na łyżworolkach i deskorolce. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów jak i całych rodzin.
Korzystając z niego można ćwiczyć koordynację ruchową, refleks, zmysł równowagi i kondycję. Poprzez intuicyjne i skoordynowane ruchy ’góra–dół’ (wykorzystując ukształtowanie toru), możemy poruszać się po nim praktycznie bez pedałowania, czy odpychania.

Opis projektu

Tor powinien mieć kształt zamkniętej pętli, składający się z licznych zakrętów, dolin oraz wybrzuszeń - muld. Biorąc pod uwagę wysokość budżetu, tor mógłby mieć długość ok. 120 metrów.
Obiekt, aby spełniać odpowiednie standardy i by móc służyć jak najdłużej, jak najszerszej grupie użytkowników, powinien być:
- wykonany w konstrukcji mineralnej, o nawierzchni z betonu asfaltowego gramatury AC8S lub AC5S rozkładanej i zagęszczanej ręcznie,
- krawędzie toru powinny być fazowane pod kątem 45 stopni na gorąco,
- zakręty/bandy powinny mieć wysokość w przedziale 90-120 cm i promień zewn. min. 4 m,
- górna część zakrętu/bandy tzw. półka powinna mieć szerokość min. 50 cm,
- szerokość pasma jezdnego powinna wynosić min. 1,7 metra,
- grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić 5-10 cm,
- warstwy podbudowy oraz geometrii i konstrukcji pod nawierzchnię powinna być zagęszczona do Is=0,98,
- w żadnym miejscu toru nie powinny powstawać zastoiny wody - spadek 0,5-1%,
- odsadzka - warstwa kruszywa przy krawędzi asfaltu powinna mieć min. 30 cm (dopiero wtedy powinno się formować spadek),
- skarpy pod trawnik powinny mieć spadek w stosunku min. 1:1,5.
Tor nie może powodować nerwowej jazdy, musi być płynny i pozwalać na utrzymanie prędkości a nawet jej zwiększanie bez konieczności pedałowania. Przeszkody powinny być przejezdne dla wszystkich grup wiekowych i nie powinny wymuszać skakania ze względów bezpieczeństwa.

W pobliżu osiedla Podgórze, na łące za Uniwersytetem Śląskim znajduje się tzw. "dziki tor rowerowy". Można zaobserwować, że jest on bardzo popularny, choć dostępny (m.in. ze względu na konstrukcję) dla bardziej zaawansowanych użytkowników rowerów, które powinny być odpowiednio amortyzowane i posiadać geometrię ramy inną od tej do jazdy po drodze (są to rowery o charakterze "enduro"). Propozycja "Banotracku" jest skierowana do szerszego grona odbiorców, również do osób mniej zaawansowanych w poruszaniu się np. na rowerze, o zróżnicowanym wieku, a także do tych korzystających z popularnych hulajnóg, łyżworolek i deskorolek. "Banotrack" będzie pierwszym tego typu torem w okolicy. W pobliżu Cieszyna są obecne, cieszące się bardzo dużą popularnością pumptracki w Jastrzębiu-Zdroju (okolice ul. Turystycznej) i w Brennej (okolice ul. Góreckiej).
Obecność tego toru poprawi kondycję i rozwój sportowych zainteresowań mieszkańców Cieszyna i poprawi jakość życia mieszkańców. Będzie stanowiła pretekst do tego, aby mieszkańcy Cieszyna spędzali więcej czasu na świeżym powietrzu oraz decydowała o większym udziale rekreacji w wypełnianiu czasu wolnego. Charakter tego obiektu powinien również poprawić integrację mieszkańców, także tą międzypokoleniową. Tor będzie też pomocny w nauce jazdy np. na rowerze, poprawi koordynację ruchową jego użytkowników i będzie doskonałym treningiem poprawiającym krążenie, rozwijającym ogólną kondycję fizyczną.

Dostępność projektu dla mieszkańców

Tor będzie w pełni ogólnodostępny. W jego pobliżu są ulokowane dwa parkingi, a niewiele dalej jest główna droga prowadząca przez os. Podgórze (ul. Kossak-Szatkowskiej). Najbliższe otoczenie toru strefa aktywności fizycznej: siłownia terenowa, boisko do koszykówki, stół do ping-ponga, stół do piłkarzyków, plac zabaw (a wkrótce też ścianka wspinaczkowa), powinno decydować o jego większej atrakcyjności, a więc o większej liczbie użytkowników. Jednocześnie z toru będzie mogło korzystać kilkanaście osób, których liczba będzie uzależniona od długości i skomplikowania toru.
Charakter toru będzie też decydował o bezpieczeństwie oraz dostępności niezależnej od wieku i zaawansowania jego użytkowników. Przy odpowiednim zaprojektowaniu i wykonaniu, będą mogli z niego korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, zarówno rekreacyjnie, jak i treningowo (na podobnych torach ćwiczą zawodnicy w dyscyplinie olimpijskiej "BMX racing").

Szacunkowy koszt projektu

1. Wykonanie projektu toru "Banotrack" - ok. 10.000 zl,
2. Wykonanie toru "Banotrack" - ok. 190.000 zł.

Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i został dopuszczony do głosowania.

Załączniki