projekt nr 40

40. "ZIELONA KLASA - ROZWIJA NAS", CZYLI POWSTANIE EKOLOGICZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ KLASY NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

Krótki opis projektu

"Zielona klasa" będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Prowadzone w niej zajęcia będą miały na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z otaczającym nas środowiskiem. Projekt zakłada budowę i wyposażenie zewnętrznej wiaty edukacyjnej. Ponadto obok "Zielonej klasy" powstaną karmniki dla ptaków oraz drewniane centrum edukacyjne dla uczniów młodszych i starszych.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce pn. formularz zgłoszenia projektu.

Szacunkowy koszt projektu

96.687,00 zł

Opis realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie (tel. 33/8520168)

Postęp realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie (tel. 33/8520168)

-