projekt nr 39

39. FAJNIE & AKTYWNIE


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Cieszyn, Osiedle Piastowskie, ul. Skrajna, działka 7/7, obręb 21

Szacunkowy koszt projektu

Ustalono na podstawie oferty handlowej na urządzenia zabawowe, przygotowanej przez Educarium Sp. z o.o. 100.000,00 zł (koszt całkowity wynika z ceny urządzeń i materiałów - ok. 78.982,00 zł, kosztu montażu - ok. 13.000,00 zł; pozostała kwota 8.018,00 zł zabezpiecza realizację projektu i może być wykorzystana np. na prace przygotowawcze w terenie lub na dopłatę do urządzeń w przypadku wzrostu ich ceny w 2019 roku, ewentualnie na zakup ławek lub przynajmniej 1 ławki).

-