projekt nr 38

38. CIESZYŃSKIE PODZIEMIA NA BIS. ADAPTACJA CIĄGU PIWNIC NA UL.PRZYKOPA I PIWNICY POD PARKIEM POKOJU DO FUNKCJI ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH CIESZYNA


Lokalizacja

1) Piwnica średniowieczna z wejściem w murze oporowym na ul. Przykopa formalnie zintegrowana z działką na ul. Śrutarskiej 39c (własność prywatna - wg wiedzy wnioskodawcy Miasto uzyskało pozwolenie od właścicieli na kontynuację prac w piwnicy)
2) Piwnica pod Parkiem Pokoju z wejściem przy sanitariatach Cafe Muzeum w siedzibie Muzeum Śląska Cieszyńskiego przy ul. Tadeusza Regera 6 (piwnica podlega pod MZD w Cieszynie)

Krótki opis projektu

Kontynuacja prac rewitalizacyjnych w ciągu średniowiecznych piwnic z wejściem w murze oporowym na ul. Przykopa oraz rozpoczęcie prac w obszernej piwnicy pod Parkiem Pokoju celem zaadaptowania ich do funkcji atrakcji turystycznych Cieszyna. Projekt obejmuje również zweryfikowanie, czy wymienione piwnice mają połączenia z innymi podziemnymi pomieszczeniami, czego potwierdzenie może stać się punktem wyjścia do dyskusji nad perspektywami uruchomienia podziemnej trasy turystycznej w mieście.

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Szacunkowy koszt projektu

75.000,00 zł

Opis realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tel. 33/4794353)

Postęp realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie (tel. 33/4794353)

-