projekt nr 27

27. WYKONANIE OK 15 MIEJSC POSTOJOWYCH UL.POPIOŁKA


Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany na działce nr 5/28 - własność SM "Cieszynianka" i osób fizycznych i 5/55 - własność Gminy Cieszyn obrębu 38

Krótki opis projektu

Wykonanie ok. 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ulicy Franciszka Popiołka o pow. całkowitej zabudowy ok. 300,00 m2

Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Szacunkowy koszt projektu

Koszty szacunkowe brutto łącznie - 50.000,00 zł, w tym: koszty przygotowania dokumentacji - 8.000,00 zł, koszty robót budowlanych - 40.000,00 zł, koszty geodezyjne - 2.000,00 zł

-