projekt nr 23

23. „Strażak przeciw powodzi” – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Cieszyn Boguszowice


Lokalizacja

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 137 - Remiza OSP Cieszyn Boguszowice - miejsce realizacji i przechowania sprzętu
Całe miasto - obszar wykorzystania sprzętu

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Cieszyn Boguszowice, przeznaczonego do usuwania skutków coraz częstszych klęsk żywiołowych, wyposażenie druhów w sprzęt zwiększający bezpieczeństwo podczas pracy oraz wymianę zniszczonych, zużytych i starych elementów wyposażenia na nowe. Zakup specjalistycznego sprzętu uskuteczni walkę z podtopieniami, podniesie gotowość jednostki, a przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Cieszyna.

Opis projektu

Projekt składa się z realizacji trzech założeń:
1. Zakup sprzętu do walki i likwidacji skutków klęsk żywiołowych, przede wszystkim powodzi i podtopień, w postaci pomp, zapór przeciwpowodziowych, ładowarki do worków z piaskiem, sprzętu pomocniczego – węży tłocznych, smoków ssawnych, oświetlenia, lin zabezpieczających, łopat.
2. Zakup sprzętu zabezpieczającego i wyposażenia dodatkowego – aparatów ochrony dróg oddechowych z osprzętem, sprzętu komunikacyjnego, zabezpieczającego ratowników podczas pracy i osoby poszkodowane, w postaci szelek asekuracyjnych, podpinek, pachołków, parawanu, koła ratunkowego.
3. Zakup i wymiana sprzętu zużytego i wyeksploatowanego. Część wyposażenia armatury pochodzi z lat 80 i 90 ubiegłego wieku i jej zużycie nie pozwala na dalszą eksploatację. Przykładowo obecnie posiadane aparaty ochrony dróg oddechowych przekazane zostały z PSP – rok prod. 1995, a ich dalsze użytkowanie może nie zapewniać już należytej ochrony.
Głównym terenem działania jednostki jest obszar miasta Cieszyna, szczególnie dzielnice Boguszowice i Mała Łąka, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Olzy, Młynówki oraz potoku Kalembianka. Zrealizowanie pierwszego założenia pozwoli znacząco ograniczyć szkody powstałe w przypadku ponownego wystąpienia zjawiska powodzi lub podtopień takich, jakie miały miejsce w czerwcu 2018 roku. Natomiast realizacja pozostałych dwóch założeń doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa strażaków poprzez zapewnienie należytej ochrony podczas pracy, ale także przede wszystkim ochrony i komfortu osób ratowanych. Wszystkie założenia składają się na wspólny cel, jakim jest poprawa bezpieczeństwa nie tylko w Dzielnicach Boguszowice i Małą Łąka, ale także w całym mieście Cieszyn, oraz minimalizacja szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych.

Szacunkowy koszt projektu

62 739,88 zł

-