projekt nr 19

19. Monitoring jakości powietrza w Cieszynie


Lokalizacja

Po konsultacjach z mieszkańcami miasta, proponujemy umieszczenie czujników w rejonach:
- ul. Zamkowej,
- skrzyżowania ul. Frysztackiej/Langera
- skrzyżowania ul. Liburnii/Katowickiej
- skrzyżowania ul. Dworkowej/Bielskiej
- ul. Głębokiej/Starego Targu
- Szkoły Podstawowej nr 6
- skrzyżowania ul. Puńcowskiej/Orzeszkowej
- ul. Słowiczej
- skrzyżowania ul Błogockiej/Łyska
- Szkoły Podstawowej nr 7

Krótki opis projektu

Zła jakość powietrza to problem nieustannie sygnalizowany przez cieszyniaków. Wierzymy, że rozbudowany system monitoringu jego jakości pozwoli na zwiększenie świadomości mieszkańców i będzie stanowił milowy krok dla walki o nasze zdrowie. Do znajdujących się obecnie na terenie miasta czujników, proponujemy dodanie 10 kolejnych, rozmieszczonych w różnych lokalizacjach na terenie miasta, co zagwarantuje dużo większą wiarygodność pomiarów i uwydatni potrzebę walki o zmniejszenie emisji.

Opis projektu

Na terenie Cieszyna znajdują się obecnie dwa czujniki monitorujące jakość powietrza (w ramach Stacji Państwowego Monitoringu Powietrza przy ul. Mickiewicza oraz sponsorowany przez firmę Aviva przy ul. Szersznika). Uważamy, że - szczególnie zważywszy na pofałdowane ukształtowanie terenu - nie zapewniają one wiarygodnego obrazu jakości powietrza w mieście. Montaż dodatkowych sensorów, zwłaszcza w niżej ulokowanych częściach Cieszyna, gdzie kumulują się zanieczyszczenia z całej okolicy, przełoży się na efektywność i wiarygodność pomiaru.
Inicjatywa ma na celu zwiększenie ekologicznej świadomości mieszkańców. Wychodzi naprzeciw projektom realizowanym przez Urząd Miasta w celu ograniczenia niskiej emisji, uwydatniając skalę problemu i inspirując mieszkańców do zaangażowania w walkę o czyste powietrze w swojej okolicy.

Wybraliśmy system Airly, ponieważ to największy system monitorujący jakość powietrza w Polsce. W jego skład wchodzą czujniki smogu, raporty, tablice LED, prognoza zanieczyszczeń powietrza oraz ogólnopolska mapa zanieczyszczeń powietrza, która jest dostępna także w aplikacjach mobilnych,
Czujniki/sensory, o których piszemy, powinny zostać zamontowane na wysokości od 1,5 m do 8 m powyżej poziomu gruntu (rekomendowana wysokość to od 1,5 do 4 m). Zazwyczaj montuje się je na balustradzie balkonu, ramie okiennej, maszcie lub słupie oświetleniowym. Konieczne dla montażu sensora GSM potrzebne jest jedynie gniazdko elektryczne 230V. Czujnik nie może być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnego źródła emisji zanieczyszczeń (np. na kominie). Czujnik do badania jakości powietrza Airly w skali roku zużywa około 11 kWh energii elektrycznej.

Projekt ma celu sfinansowanie systemu monitorowania jakości powietrza Airly: zakupu urządzeń, ich montażu, instalacji i utrzymania systemu (z abonamentem opłaconym na dwa lata). Abonament pełni kluczową rolę dla systemu, związany jest z jego obsługą techniczną, kalibrowaniem urządzeń pomiarowych i ich serwisowaniem, pozwala na publikowanie danych na serwisach i aplikacjach, zapewnia raporty z każdego miesiąca oraz pokrywa koszty związane z utrzymaniem karty GSM.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:
https://airly.eu/pl/

Szacunkowy koszt projektu

Koszt sensora to: 1 490,00 zł netto, a abonament to 60 zł netto miesięcznie za urządzenie.  Abonament pełni kluczową rolę dla systemu, związany jest z obsługą techniczną całego systemu, kalibrowaniem urządzeń pomiarowych i ich serwisowaniem, pozwala na publikowanie danych na serwisach i aplikacjach, zapewnia raporty z każdego miesiąca oraz pokrywa koszy związane z utrzymaniem karty GSM. Dla systemu zbudowanego z 10 czujników ich zakup to koszt 14 900,00 zł netto (18 327,00 zł brutto) i cena ta obejmuje również montaż urządzeń. Roczny koszt abonamentu równy jest 7 200,00 zł netto (8 856,00 zł brutto).

Cena zakupu urządzeń i systemu z instalacją i dwurocznym abonamentem wyniesie 29 300 zł netto (36 039 zł brutto).