projekt nr 18

18. Błogocice - rewitalizacja fragmentu ulicy Ptasiej


Opis projektu

Projekt zakłada wyremontowanie fragmentu nawierzchni zdewastowanej drogi gminnej - ulicy Ptasiej na Osiedlu Błogocice.
Ulica Ptasia jest osiedlową ulicą, przy której znajduje się kilkanaście domków jednorodzinnych. Bardzo często są to domy wielopokoleniowe, gdzie obok osób starszych mieszkają rodziny z małymi dziećmi. Ulica Ptasia jest uliczką często uczęszczaną przez osoby spacerujące, rodziny z wózkami czy też dzieci i młodzież bawiącą się, korzystającą z rowerów. Ulica Ptasia jest drogą zdewastowaną, z licznymi ubytkami w jezdni a przez to niebezpieczną. Głowne działania związane z projektem mają polegać na odtworzeniu jezdni, wylaniu nowego asfaltu itd. Remont wspomnianej ulicy wpłynie korzystnie na estetykę osiedla oraz przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo osób po niej poruszających się.

Opis lokalizacji

Osiedle Błogocice

Szacunkowy koszt projektu

100 000 zł. słownie: sto tysięcy złotych