projekt nr 18

18. Błogocice - rewitalizacja fragmentu ulicy Ptasiej


Lokalizacja

Osiedle Błogocice

Krótki opis projektu

Projekt zakłada rewitalizację zdewastowanego fragmentu ulicy Ptasiej na Osiedlu Błogocice.

Opis projektu

Projekt zakłada wyremontowanie  fragmentu nawierzchni zdewastowanej drogi gminnej - ulicy Ptasiej na Osiedlu Błogocice.
Ulica Ptasia jest osiedlową ulicą, przy której znajduje się kilkanaście domków jednorodzinnych. Bardzo często są to domy wielopokoleniowe, gdzie obok osób starszych mieszkają rodziny z małymi dziećmi. Ulica Ptasia jest uliczką często uczęszczaną przez osoby spacerujące, rodziny z wózkami czy też dzieci i młodzież bawiącą się, korzystającą z rowerów. Ulica Ptasia jest drogą zdewastowaną, z licznymi ubytkami w jezdni a przez to niebezpieczną. Głowne działania związane z projektem mają polegać na odtworzeniu jezdni, wylaniu nowego asfaltu itd. Remont wspomnianej ulicy wpłynie korzystnie na estetykę osiedla oraz przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo osób po niej poruszających się.

Szacunkowy koszt projektu

100 000 zł. słownie: sto tysięcy złotych