projekt nr 16

16. Nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z chodnikiem przyległym do jezdni na ul. Karłowicza w Cieszynie.


Opis projektu

- Obecnie znajdująca się na części odcinka drogi trylinka, znaczące ubytki w nawierzchni jezdni, krawężnikach oraz brak chodnika dla pieszych stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie, szczególnie dla pieszych i ludzi starszych.
- Istnieje pilna potrzeba stworzenia nowej nawierzchni bitumicznej oraz chodnika w tym miejscu, aby poprawić stan i bezpieczeństwo komunikacyjne.

Opis lokalizacji

Cieszyn, ul. Karłowicza na odcinku około 200 metrów – od ul. Filasiewicza do ul. Moniuszki (mapka w załączeniu)

Szacunkowy koszt projektu

100.000 PLN