projekt nr 13

13. PSI PARK - WYBIEG DLA PSÓW NA OS.LIBURNIA


Opis projektu

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku pn. formularz zgłoszenia projektu.

Opis lokalizacji

Na realizację projektu proponuje się teren działki ewidencyjnej nr 17/77 obręb ewidencyjny 31 - teren zieleni miejskiej pomiędzy ulicami Liburnia i Moniuszki. W załączeniu mapa terenu z oznaczonym obszarem realizacji projektu.

Szacunkowy koszt projektu

Szacunkowy koszt wykonania wybiegu na istniejącym podłożu (trawa) obejmujący wykonanie ogrodzenia oraz dostawę i montaż urządzeń to około 90.000,00 zł brutto.

-