projekt nr 34

34. Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w mieście.


Lokalizacja

Cieszyn, ul. 3 Maja (teren amfiteatru)

Krótki opis projektu

Projekt zakłada utworzenie wieloletniej łąki miejskiej wraz z tablicą edukacyjną oraz ewentualnie hotelem dla naturalnych zapylaczy w obrębie centrum miasta.

Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Szacunkowy koszt projektu

30.000,00 zł

Opis realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Zarząd Dróg (tel. 33/8582890, mzdcieszyn@wp.pl)

Postęp realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Zarząd Dróg (tel. 33/8582890, mzdcieszyn@wp.pl)

-

Załączniki

formularz.pdf