projekt nr 21

21. "ZIELONA SALA - UMYSŁ WYZWALA" czyli powstanie ekologicznej, zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie


Lokalizacja

Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera 8

Krótki opis projektu

Projekt zakłada budowę i wyposażenie ekologicznej, zielonej klasy zewnętrznej  na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. "Zielona klasa" będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Projekt ten przyczyni się do wzrostu świadomości i prawidłowych postaw ekologicznych uczniów.

Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Szacunkowy koszt projektu

87.487,27 zł, w tym: wyposażenie sali - 15.000,00 zł, prace przygotowawcze - 10.000,00 zł, koszt wykonania sali otwartej z zadaszeniem i podłogą - 35.000,00 zł, wykonanie ścieżki edukacyjnej - 15.487,27 zł, wykonanie chodnika/dojścia do zielonej klasy - 12.000,00 zł

-