projekt nr 21

21. "ZIELONA SALA - UMYSŁ WYZWALA" czyli powstanie ekologicznej, zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie


Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Opis lokalizacji

Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera 8

Szacunkowy koszt projektu

87.487,27 zł, w tym: wyposażenie sali - 15.000,00 zł, prace przygotowawcze - 10.000,00 zł, koszt wykonania sali otwartej z zadaszeniem i podłogą - 35.000,00 zł, wykonanie ścieżki edukacyjnej - 15.487,27 zł, wykonanie chodnika/dojścia do zielonej klasy - 12.000,00 zł

-