projekt nr 19

19. Wykonanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego wzdłuż ul. Brożka o pow. całkowitej zabudowy ok. 200,00 m2 na działce nr 15/28 obrębu 38


Lokalizacja

Cieszyn, ul. Brożka

Krótki opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Brożka w celu poprawy stanu infrastruktury tej okolicy i zwiększenia ilości miejsc postojowych już istniejących (ok. 140).

Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Szacunkowy koszt projektu

50.000,00 zł, w tym: koszty przygotowania dokumentacji - 5.000,00 zł, koszty robót budowlanych - 42.000,00 zł, koszty geodezyjne - 3.000,00 zł

-