projekt nr 15

15. DRĄŻKOWA PRZEJAŻDŻKA - Piastowskie


Lokalizacja

Cieszyn, ul. Skrajna, działka 7/7, obręb 21

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu urządzenia J2582M AEROSPEED - drążkowa przejażdżka do Strefy zabawy i sportu dla dzieci starszych i młodzieży realizowanej zgodnie z koncepcją Zagospodarowanie Terenu Piastowskie Mini Strefa Sportu i Rekreacji. Zrealizowanie projektu przybliży lub zakończy realizację etapu oznaczonego w koncepcji jako III - Strefa zabawy i sportu dla dzieci i młodzieży.

Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Szacunkowy koszt projektu

50.000,00 zł

-