projekt nr 13

13. Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy powstania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Plac zabaw wpłynie na urozmaicenie form spędzania wolnego czasu przez dzieci z pobliskich domów  oraz przez najmłodszych uczniów szkoły podczas przerw w zajęciach, zajęciach świetlicowych, zajęciach sportowych i innych zajęciach będących w dyspozycji nauczycieli.

Opis projektu

Opis i uzasadnienie projektu znajdują się w załączniku pn. formularz.

Szacunkowy koszt projektu

99.995,31 zł

Opis realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (tel. 33/8521758)

Postęp realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (tel. 33/8521758)

-