projekt nr 6

6. Dobra szkoła - dobra przyszłość. Projekt doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie przy ulicy Gen. Józefa Hallera 8

Krótki opis projektu

Zgłoszony projekt ma zapewnić uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie utworzenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej i wyposażenie ich w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji treści zgodnych z nową podstawą programową.

Opis projektu

Zgłoszony projekt ma zapewnić uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie utworzenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej i wyposażenie ich w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji treści zgodnych z nową podstawą programową. Pracownie przedmiotów przyrodniczych wymagają specyficznego i właściwego im wyposażenia. Proponowane wyposażenie zostało ustalone i skonsultowane z nauczycielami przedmiotów oraz z dyrekcją placówki. Dotychczasowe sale dydaktyczne i resztki wyposażenia nie umożliwiają realizacji zadań postawionych przez nową podstawę programową, gdyż dotychczas w szkole podstawowej nie było programu realizującego przedmioty takie, jak biologia, chemia i fizyka.
Realizacja projektu wpłynie korzystnie na właściwe przekazywanie wiedzy posiadanej przez kadrę pedagogiczna placówki i umożliwi empiryczne sprawdzenie przekazanej wiedzy. Dobrze wyposażone sale szkolne poszerzą ofertę edukacyjną placówki, a dzieciom zapewnią dodatkową radość z przyswajania nowej i niejednokrotnie ciężkiej wiedzy.
Działania podjęte w ramach realizacji projektu obejmą: - wykonanie projektu, dostawę oraz montaż zakupionego sprzętu.
Realizacja celów i treści wynikających z podstawy programowej opiera się w istotnej części na metodzie oglądowej, doświadczalnej, na prowadzeniu obserwacji i analizy informacji z różnych źródeł. Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów, ale bez właściwych i nowoczesnych pomocy naukowych trudno jest im zrealizować program na najwyższym poziomie. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, poszerzania zainteresowań oraz rozwoju osobistego. Na dzień dzisiejszy w roku szkolnym 2017/2018 SP nr 3 ma 489 uczniów i nie posiada stosownie wyposażonych pracowni do prowadzenia przedmiotów przyrodniczych. Koszty utrzymania oraz zarządzanie sprzętem zakupionym w ramach projektu bierze na siebie Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie, dla której projekt ten został przygotowany. Obecny stan sal dydaktycznych wymaga doinwestowania i rozszerzenia wyposażenia. Placówka nie jest w stanie pokryć inwestycji z własnych środków, dlatego też to rodzice  dzieci wyszli z inicjatywą zgłoszenia takiego projektu.
Rozwiązanie problemu doposażenia pracowni w odpowiedni sprzęt wpłynie pozytywnie na młodych mieszkańców naszego miasta/dzielnicy- będzie służyć dzieciom i wspomagać ich w rozwoju, da radość z przyswajania nowej i jakże trudnej wiedzy. Ten projekt to inwestycja w przyszłość.

Szacunkowy koszt projektu

Szacunkowy koszt projektu to 30.000,00 zł

Opis realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie (tel. 33/8520168)

Postęp realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie (tel. 33/8520168)

-