projekt nr 2

2. Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej )


Lokalizacja

Siłownia zewnętrzna usytuowana na terenie administrowanym przez U.M.Cieszyn poprzez Dyrekcje S.P.6 w Cieszynie.

Usytuowana będzie pomiędzy kompleksem ORLIK przy SP 6.,parkingiem przy obiektach i ul.Katowicką.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej przy kompleksie ORLIK ,przy S.P. 6 w Cieszynie -Pastwiskach.Obiekt przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.Projekt ma na celu aktywizacje społeczeństwa w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna,rodzinne spędzanie wolnego czasu.

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej przy kompleksie ORLIK ,przy S.P. 6 w Cieszynie -Pastwiskach.Obiekt przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.Projekt ma na celu aktywizacje społeczeństwa w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna,rodzinne spędzanie wolnego czasu.Głównym założeniem,jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży , dorosłych,i osób w wieku emerytalnym,jak i rencistów i osób niepełnosprawnych.Budowa siłowni jest na tyle trafnym pomysłem , gdyż na obrzeżach miasta w rejonie dość zaludnionym nie ma takiej atrakcji ,mającej na celu podniesienie kultury fizycznej.Po budowie siłowni nie będzie potrzeby generowania kosztów utrzymania, a administrowanie terenu przez S.P.6 i zamknięcie obiektu w godzinach nocnych sprzyjać będzie poszanowaniu urządzeń.Obiekt nie będzie wymagał sprzątania. W przypadku usytuowania koszów na śmieci przez U.M. Cieszyn opróżnianie ich pozostanie w kompetencji ZGK. Zarządcą po budowie obiektu zostanie U.M Cieszyn administrowany przez Dyrekcję S.P. 6 , na którym terenie zostanie wybudowana siłownia.Będzie ona usytuowana pomiędzy Orlikiem, parkingiem ( już wybudowanym , jest to dodatkowy atut tego miejsca), a ul. Katowicką.

Szacunkowy koszt projektu

Mały projekt zawarty całkowicie w kosztach 50.000,00 zł ( zał .oferta HUSE wraz ze specyfikacją kosztów budowy,kosztów  projektu administracyjnego i uzgodnień )

Opis realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie (tel. 33/8521373)  

Postęp realizacji

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Cieszynie (tel. 33/8521373)

-