Witamy w systemie głosowania! 

Zasady głosowania: 

  • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Cieszyna.
  • Każdy głosujący może oddać głos na 1 duży projekt i 1 mały projekt. Dopuszcza się również oddanie głosu tylko na 1 duży projekt lub tylko na 1 mały projekt.
  • Każdy głosujący może wypełnić wyłącznie jeden formularz do głosowania.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, numer PESEL oraz potwierdzić zamieszczone oświadczenia.
  • W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia wymagane jest oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w głosowaniu.
  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
  • W celu weryfikacji oddania głosu elektronicznego należy wprowadzić w określone pole numer telefonu komórkowego. Z jednego numeru telefonu może skorzystać maksymalnie 5 osób.
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • W przypadku braku dostępu do Internetu możliwość skorzystania z komputera z dostępem do Internetu w celu oddania głosu zapewnia Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, Biblioteka Miejska w Cieszynie, ul. Głęboka 15 oraz jej filie: ul.Wąska 2, ul. Cieńciały 1, ul. Kamienna 3c, ul. Srebrna 6. Oddanie głosu będzie możliwe w godzinach otwarcia wymienionych placówek. 
  • Osoby, które nie posiadają numeru PESEL (np. cudzoziemcy, będący mieszkańcami Cieszyna) mogą oddać głos jedynie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, I piętro, pok. 113.

Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór projektu

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt Duży

Wybrałeś 1 z 1 projektów

Wybierz projekt Mały

Wybrałeś 1 z 1 projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Administratorem danych osobowych jest Miasto Cieszyn więcej »
Administratorem danych osobowych jest Miasto Cieszyn reprezentowane przez Burmistrza z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rynek 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Cieszyn. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.
Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Głos na podany PESEL został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Dziękujemy za wzięcie udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego - Cieszyn 2018

Wróć do strony głównej
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
13
Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie
Projekt dotyczy powstania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. Plac zabaw wpłynie na urozmaicenie form spędzania wolnego czasu przez dzieci z pobliskich domów oraz przez najmłodszych uczniów szkoły podczas przerw w zajęciach, zajęciach świetlicowych, zajęciach sportowych i innych zajęciach będących w dyspozycji nauczycieli.
99 995 zł
Wybierz
14
DUŻA FRAJDA, MOC EMOCJI - Piastowskie kontynuacja
Projekt zakłada zakup, dostawę i montaż kolejnych elementów zagospodarowania dla ETAPU III - Strefa zabawy i sportu dla dzieci i młodzieży, którego realizację zainicjowano w ramach poprzednich budżetów obywatelskich na ul. Skrajnej w Cieszynie.
100 000 zł
Wybierz
17
Remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki, licząc od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej do Sklepu "BOLKO" (530,25 m2)
Projekt zakłada remont chodnika w ciągu ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Moniuszki, licząc od skrzyżowania z ul. Macierzy Szkolnej do Sklepu "BOLKO" w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, seniorów i matek z dziećmi.
97 400 zł
Wybierz
21
"ZIELONA SALA - UMYSŁ WYZWALA" czyli powstanie ekologicznej, zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
Projekt zakłada budowę i wyposażenie ekologicznej, zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie. "Zielona klasa" będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Projekt ten przyczyni się do wzrostu świadomości i prawidłowych postaw ekologicznych uczniów.
87 500 zł
Wybierz
26
Drugie życie toalety 2018 - remont budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie
Projekt dotyczy remontu budynku publicznej toalety przy ul. Górnej w Cieszynie, na Placu Kościelnym w sąsiedztwie Kościoła Jezusowego. Zmodernizowana toaleta służyłaby parafianom oraz mieszkańcom Cieszyna jako trzecia z publicznych toalet.
72 300 zł
Wybierz
33
KRAINA ZABAW DLA DZIECI CIESZYN MNISZTWO. Dostosowany dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat.
Projekt KRAINA ZABAW NA MNISZTWIE ma na celu powstanie bezpiecznego placu zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu.
99 991 zł
Wybierz
37
Kasztanowiec - doinwestowanie istniejących placów zabaw oraz urządzenie siłowni plenerowej w Parku Kasztanowym.
Projekt dotyczy doinwestowania dwóch istniejących placów zabaw dla dzieci: w Parku Kasztanowym oraz w Błogocicach, a także urządzenia miejsca do ćwiczeń plenerowych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 5 (w Parku Kasztanowym).
100 000 zł
Wybierz
1
"STRAŻAK-RATOWNIK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" - zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach.
​Strażak-Ratownik dla bezpiecznego Cieszyna to projekt zakładający zakup specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt z wyposażeniem ratowniczym, niezbędny do prowadzenia działań w naszym mieście i ratowania życia i zdrowia naszych mieszkańców w sytuacjach zagrożeń.
49 870 zł
Wybierz
2
Budowa siłowni zewnętrznej ( plenerowej )
Projekt dotyczy budowy siłowni zewnętrznej przy kompleksie ORLIK ,przy S.P. 6 w Cieszynie -Pastwiskach.Obiekt przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych.Projekt ma na celu aktywizacje społeczeństwa w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna,rodzinne spędzanie wolnego czasu.
50 000 zł
Wybierz
4
Uliczne Granie na co dzień
Celem projektu jest zakup profesjonalnego, przenośnego boiska do Piłki Nożnej Ulicznej (PNU). Gra w PNU jest znana przez mieszkańców Cieszyna z cyklicznej imprezy "ULICZNE GRANIE" odbywającej się co dwa lata na cieszyńskim Rynku.
50 000 zł
Wybierz
6
Dobra szkoła - dobra przyszłość. Projekt doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych.
Zgłoszony projekt ma zapewnić uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie utworzenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz fizycznej i wyposażenie ich w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji treści zgodnych z nową podstawą programową.
30 000 zł
Wybierz
10
Renowacja Uliczki Cieszyńskich Kobiet i zakup lamp upamiętniających Dorotę Kłuszyńską i Marię Sojkową
Projekt zakłada zakup i zainstalowanie lamp upamiętniających D. Kłuszyńską i M. Sojkową oraz wymianę tablic i dwóch zniszczonych lamp współtworzących Uliczkę Cieszyńskich Kobiet. Renowacja Uliczki i upamiętnienie w niej kolejnych postaci przyczyni się do uatrakcyjnienia miejsca, które popularyzuje wiedzę dotyczącą wkładu kobiet w rozwój miasta i regionu.
6 750 zł
Wybierz
15
DRĄŻKOWA PRZEJAŻDŻKA - Piastowskie
Projekt dotyczy zakupu, dostawy i montażu urządzenia J2582M AEROSPEED - drążkowa przejażdżka do Strefy zabawy i sportu dla dzieci starszych i młodzieży realizowanej zgodnie z koncepcją Zagospodarowanie Terenu Piastowskie Mini Strefa Sportu i Rekreacji. Zrealizowanie projektu przybliży lub zakończy realizację etapu oznaczonego w koncepcji jako III - Strefa zabawy i sportu dla dzieci i młodzieży.
50 000 zł
Wybierz
18
Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6 - etap II
Projekt obejmuje naprawę 806 m2 istniejącego parkingu z trylinki betonowej. Remont będzie kontynuacją prac będących przedmiotem projektu Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. "Remont parkingu przed Miejskimi Halami Targowymi przy ul. Stawowej 6".
50 000 zł
Wybierz
19
Wykonanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego wzdłuż ul. Brożka o pow. całkowitej zabudowy ok. 200,00 m2 na działce nr 15/28 obrębu 38
Projekt zakłada wybudowanie ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Brożka w celu poprawy stanu infrastruktury tej okolicy i zwiększenia ilości miejsc postojowych już istniejących (ok. 140).
50 000 zł
Wybierz
20
Wykonanie ok.15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ul.Popiołka o pow. całkowitej zabudowy ok.300,00 m2 na działce 5/55 obr. 38
Projekt zakłada wykonanie ok. 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania pod kątem 60 stopni w stosunku do osi ul. Popiołka. Wnioskowane miejsca postojowe poprawią stan infrastruktury tej okolicy, zwiększając ilość miejsc postojowych już istniejących o dalszych 15 miejsc, w tym 3 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych.
50 000 zł
Wybierz
22
PSI RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze
Projekt zakłada wybudowanie ogrodzonego i wyposażonego w zapobiegające ucieczce śluzy, wybiegu dla psów o powierzchni ok. 0.025 ha. Będzie to teren, na którym psy będą mogły swobodnie się wybiegać, poćwiczyć, pobawić się.
24 500 zł
Wybierz
23
Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na Gruntowej
Projekt dotyczy poprawy estetyki otoczenia i bezpieczeństwa na ul. Gruntowej. Realizacja projektu uporządkuje wyjątkowo zaniedbany fragment miasta oraz poprawi poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.
25 000 zł
Wybierz
34
Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w mieście.
Projekt zakłada utworzenie wieloletniej łąki miejskiej wraz z tablicą edukacyjną oraz ewentualnie hotelem dla naturalnych zapylaczy w obrębie centrum miasta.
30 000 zł
Wybierz
36
"PRZYSTANEK: BŁOGOCICE III - montaż wiaty przystankowej i doinwestowanie miejsc rekreacyjno-integracyjnych dla mieszkańców"
Projekt obejmuje: zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Al.J. Łyska oraz 3 koszy na śmieci, doinwestowania ogródka rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców osiedla Błogocice obok przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Myśliwskiej oraz doinwestowania Placu Zabaw na Osiedlu w obrzeża i nasadzenie wieloletnich roślin ozdobnych.
50 000 zł
Wybierz

Nie znaleziono projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wpisz kod

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×