Witamy w systemie głosowania! 

Zasady głosowania: 

 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Cieszyna.
 • Każdy głosujący może oddać 1 głos na 1 projekt.
 • Każdy głosujący może wypełnić wyłącznie jeden formularz do głosowania.
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, numer PESEL oraz potwierdzić zamieszczone oświadczenia.
 • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.
 • W celu weryfikacji oddania głosu elektronicznego należy wprowadzić w określone pole numer telefonu komórkowego. Z jednego numeru telefonu może skorzystać maksymalnie 5 osób.
 • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
 • W przypadku braku dostępu do Internetu możliwość skorzystania z komputera w celu oddania głosu zapewnia: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1; Biblioteka Miejska w Cieszynie, ul. Głęboka 15 oraz jej filie: ul.Wąska 2, ul. Cieńciały 1, ul. Kamienna 3c, ul. Srebrna 6; Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, ul. Błogocka 24; Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13; Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, ul. Chopina 37; Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie, ul. Gen. J. Hallera 8; Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie, ul. Plac Wolności 7A; Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie, ul. Katowicka 68; Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie, ul. Bielska 247; Oddanie głosu będzie możliwe w godzinach otwarcia wymienionych placówek. 
 • Osoby, które nie posiadają numeru PESEL (np. cudzoziemcy, będący mieszkańcami Cieszyna) mogą oddać głos jedynie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, I piętro, pok. 113.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór projektu

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekt:

Twój wybór:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego cieszyn.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Miasta Cieszyna z siedzibą Rynek 1, 43-400 Cieszyn. 

Burmistrz Miasta Cieszyna szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. W trakcie korzystania z serwisu cieszyn.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu cieszyn.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer pesel, numer telefonu, e-mail.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Miasta Cieszyna.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Miasta Cieszyna uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie cieszyn.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o., który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark Sp z o.o. zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Miasta Cieszyna, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Miasta Cieszyna, MediaPark Sp z o.o. bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa cieszyn.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Miasta Cieszyna lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email iod@um.cieszyn.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 33 4794 200. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Wybór
2
„Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna” – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna
Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla wszystkich jednostek OSP znajdujących się w Cieszynie, niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych oraz ochrony strażaków podczas działań ratowniczych. Zakup specjalistycznego sprzętu podniesie gotowość jednostek OSP w Cieszynie oraz znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Cieszyna.
Wybierz
6
Obywatelska Fabryka Radości
Projekt zakłada połączenie dwóch zadań: odpowiedzialności obywatelskiej i integracji na podłożu rozwoju i dobrej zabawy dzieci i młodzieży. Zadaniem projektu jest rozszerzenie placu zabaw z istniejących dwóch huśtawek i domku dla dzieci o dodatkowe elementy placu zabaw. Ogólnodostępne miejsce spotkań dla rodziców ze swoimi dziećmi, z uwagi że umiejscowione przy Ośrodku /POW/ dla osób doznających przemocy domowej, umożliwia ich integrację ze społeczeństwem oraz zwiększa świadomość obywatelską.
Wybierz
7
Park Międzypokoleniowy
Projekt dotyczy rewitalizacji Parku Kościelnego w Cieszynie, przy ul Stalmacha, w sąsiedztwie Kościoła Jezusowego. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz modernizacja jednego z najpiękniejszych parków w mieście. Projekt zakłada wprowadzenie nowoczesnego, ekologicznego oświetlenia oraz monitoringu zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom. Zostanie poprawiona jego dostępność, estetyka i wyposażenie z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży, a także seniorów.
Wybierz
12
Banotrack - tor do rekreacyjnej i treningowej jazdy na rowerze, hulajnodze, łyżworolkach i deskorolce.
"Banotrack" - pumptrack - tor, który składa się z wielu zakrętów i muld, przeznaczony do jazdy jednośladem; rowerem, hulajnogą, a także na łyżworolkach i deskorolce. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów jak i całych rodzin. Korzystając z niego można ćwiczyć koordynację ruchową, refleks, zmysł równowagi i kondycję. Poprzez intuicyjne i skoordynowane ruchy ’góra–dół’ (wykorzystując ukształtowanie toru), możemy poruszać się po nim praktycznie bez pedałowania, czy odpychania.
Wybierz
13
Zakup i montaż nagłośnienia na stadionie Pod Wałką
Projekt zakłada zakup i montaż nagłośnienia wraz z koniecznym osprzętem na stadionie Pod Wałką. Obecnie rozgrywa tam mecze m.in. seniorska drużyna CKS PIAST, klubu największego cieszyńskiego piłkarza - Ireneusza Jelenia. Ponadto odbywają się tam festyny sportowe dla dzieci i inne eventy. Stadion nie posiada żadnego nagłośnienia. Zakup sprzętu sprawi, że atmosfera każdego meczu będzie jeszcze lepsza, a kibice będą mieli bieżące informacje od konferansjera.
Wybierz
14
Nowy chodnik wraz z ławkami na Osiedlu Liburnia
Budowa nowego chodnika dla pieszych (o szerokości 2,5 m) pomiędzy ul. Chopina a ul. Szymanowskiego (400 metrów) wraz z zatoczkami na ławki i ławkami dwustronnymi - miejsca bezpiecznej komunikacji i wypoczynku dla pieszych - w miejsce istniejącego obecnie nierównego i zrujnowanego, wąskiego pasa asfaltowego będącego obecnie "chodnikiem"..
Wybierz
17
Siłownia pod chmurką koło placu zabaw przy ul. Zagrodowej
Kompleks urządzeń siłowych oraz zestaw sprawnościowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z siłowni może skorzystać każdy, o każdej porze. Zostanie ona stworzona koło placu zabaw tak, aby opiekunowie mogli aktywnie spędzić czas, podczas zabawy dzieci. Idealna siłownia do doskonalenia swojej sprawności ruchowej oraz dla pasjonatów kalisteniki. Doskonałe miejsce do wspólnych spotkań i aktywnego spędzenia czasu zarówno dla lokalnej społeczności jak i pozostałych mieszkańców Cieszyna.
Wybierz
18
Tor dla rowerów, hulajnóg i rolek czyli „Pumptrack” z muldami i zakrętami na cieszyńskiej Cieślarówce.
Tor rowerowy typu „pumptrack” to plac zabaw dla dzieci i dorosłych. Umożliwia płynną i bezpieczną jazdę po odpowiednio zaprojektowanym i zapętlającym się jednokierunkowym pasie ścieżki. Składa się z cyklicznie rozlokowanych małych wzniesień i zakrętów, pozwalających na pokonanie całej jego długości jedynie przy pomocy naprzemiennego sprężania i rozprężania mięśni nóg i rąk. Przeznaczony dla rowerów, hulajnóg i rolek, jest miejscem spotkań, rozwoju pasji oraz sprawności fizycznej.
Wybierz
19
TWOJE MEDIA W BIBLIOTECE.
Projekt obejmuje zakup 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera plików, urządzenia wielofunkcyjnego i laptopa do sali multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie pn. "TWOJEmedia", gdzie prowadzone są warsztaty i kursy komputerowe dla mieszkańców Cieszyna, w tym Seniorów. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez bezpłatny dostęp do nowoczesnego sprzętu, nowych technologii i Internetu oraz pomoc mieszkańcom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych
Wybierz
20
"Bieżnia - bieg po zdrowie". Budowa 4-torowej bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.
Celem projektu jest budowa 4-torowej bieżni 60-metrowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie. Założeniem projektu jest podniesienie jakości wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Bieżnia, która powstałaby na terenie szkoły byłaby udostępniona wszystkim mieszkańcom Cieszyna. Bieżnia będzie obiektem przeznaczonym do zajęć dydaktycznych w ramach lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych typu SKS oraz do rekreacyjnego uprawiania sportu poza godzinami lekcyjnymi.
Wybierz
22
Nowa nawierzchnia miejsc parkingowych i fragmentu jezdni ul. Dyboskiego w Cieszynie.
Realizacja projektu poprawi estetykę w rejonie osiedla "Bobrek - Zachód". Fragment modernizowanego parkingu i nawierzchni jezdni poprawi bezpieczeństwo użytkowników parkingu i wpasuje się pomiędzy już zagospodarowane tereny infrastruktury osiedla (wybrukowane parkingi, asfaltowe drogi) stanowiąc jednolitą całość.
Wybierz
28
SPORTOWO - PARKOWO
Projekt polega na uzupełnieniu istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej terenu parku Pod Wałką (w tym w rej. Al. Łyska) na trasie biegowej inicjatywy "parkrun". Obejmuje trzy działania: 1) ustawienie altany w rejonie startu biegu "parkrun", to jest na wysokości budynku hali sportowej przy Al. Łyska; 2) wykonanie zdroju wraz z przyłączem wody; 3) poprawę nawierzchni ścieżek parkowych na trasie biegu "parkrun". Działania te wesprą aktywną sportowo społeczność Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.
Wybierz
29
SIŁOWNIA POD KASZTANAMI - miejscem na poprawę sprawności fizycznej, aktywny wypoczynek oraz integrację w środowisku lokalnym.
Projekt dotyczy budowy plenerowej siłowni w Parku Kasztanowym przy istniejącym już Placu Zabaw. Obiekt przeznaczony będzie dla wszystkich grup wiekowych: dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym uczniów pobliskich szkół, osób starszych i osób z dysfunkcjami. Budowa plenerowej siłowni będzie szansą na aktywne spędzanie wolnego czasu z jednoczesną korzyścią dla zdrowia. Pozwoli mieszkańcom Cieszyna na utrzymanie ciała w nienagannej kondycji w otoczeniu przyrody.
Wybierz
30
Zielony DZIECIniec na Wzgórzu Zamkowym
Powstanie na dziedzińcu Zamku na Wzgórzu Zamkowym miejsce międzypokoleniowych spotkań, relaksu, kreatywnej zabawy dla dzieci i dorosłych, a także angażującej edukacji, z naciskiem na uwrażliwianie na przyrodę. Projekt zakłada stworzenie zielonej przestrzeni - posadzenie roślin, naprawę i produkcję mebli, zadbanie o dostęp do wody oraz miejsc zacienionych, zbudowanie panelu edukacyjnego, zakup mini sceny, a także utworzenie "zielonego biura".
Wybierz

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×